microfauna of mandarijnen?

microfauna of mandarijnen?

- Categories : Nieuws

Reefers stellen zich vaak deze vraag: microfauna of mandarijnen, moeilijke beslissing, moeilijke keuze, rijpheid van het aquarium, behoefte aan een schuilplaats - vele subsidiaire vragen rijzen. Maar stellen we wel de juiste vraag?

Hoewel mandarijnen een sterke druk uitoefenen op de microfauna en meiofauna, maar evenzeer op het zeer kleine, voor het blote oog onzichtbare plankton, van het type brachionus, kunnen we dan tot de conclusie komen dat deze vissoort schadelijk zou zijn voor de microfauna, meiofauna en het zoöplankton van het aquarium, zoals veel reefers denken?

De meeste reefers zijn het erover eens dat een mandarijn alle microfauna in het aquarium volledig zal depopuleren, waardoor elke vorm van microleven onmogelijk wordt. Welnu, we kunnen zeggen dat niets minder zeker is... Bij daphbio hebben we namelijk gemerkt dat de gevallen waarin de microfauna, meiofauna totaal afwezig is in een aquarium, vaak de gevallen zijn waarin er, in tegenstelling tot het algemeen aanvaarde idee, geen roofdieren van microfauna, meiofauna, microzoöplankton, in deze aquaria aanwezig zijn.

Daar waar geen vissen of ongewervelden zijn, zien we dat er vaak weinig of geen microfauna en zoöplankton is. In een aquarium met kleine, delicate vissen en zelfs mandarijnen daarentegen is de microfauna, hoe klein ook, altijd aanwezig, uiteraard in zeer kleine hoeveelheden, maar ze is er toch.

Om van daaruit te zeggen dat mandarijnen, de kleine tere visjes, de microfauna in stand houden is maar één stap en het zou niet helemaal onjuist zijn om dat te denken. Zoals bekend krijgen mandarijnen gedurende hun hele leven grote hoeveelheden Copepoden, microwormen, Gammarus-larven, amfipoden, maar ook de eieren van deze zelfde microfauna binnen. Deze eitjes hebben vaak een vrij stijve schaal en eenmaal in de maag van de vis sterven ze niet noodzakelijk allemaal, integendeel, het maagzuur van de vis zal de wanden van de eierschaal doorboren en de larven in staat stellen uit te komen, zich te verspreiden en de biotoop te koloniseren door het afstoten van de rectale stemmen van de vis. De larven krijgen zo de beschikking over bacteriën, enzymen, micro-plankton en ontbindende materie, die hun overleving verzekeren.

Deze waarnemingen zijn gedaan na talrijke bezoeken aan reefers, maar ook dankzij de e-mails die wij het hele jaar door van over de hele wereld ontvangen. Enkele biologen van nationale aquaria, staatsonderzoekers die gespecialiseerd zijn in microschaaldieren, leggen ons uit dat micro-organismen, pathogeen of niet, heel vaak gebruik maken van hogere dieren, vissen en soms zelfs vogels, om hun overleving en voortplanting te verzekeren. We kunnen concluderen dat mandarijnen en de kleine tere visjes in onze aquaria weliswaar grote roofdieren zijn van microfauna, meiofauna, micro-plankton, zoöplankton, maar dat ze door hun onophoudelijke zoektocht naar levend voedsel ook bijdragen tot de vermeerdering van microfauna, meiofauna, bacterioplankton in het aquarium, waardoor ze de biotoop kunnen bezetten Aarzel niet om deze prachtige vis te kopen, wetende dat daphbio kan ingrijpen om uw microfauna in stand te houden.

Kies dus niet tussen microfauna of mandarijn synchiropus en verwen uzelf: daphbio heeft de oplossing! Onze starterkit en herzaaikit zijn al 12 jaar een groeiend en blijvend succes! Vaak geïmiteerd maar nooit geëvenaard. U giet Bactoreef elke ochtend met de afschuimer aan en Microfauna booster 3 keer per week in de avond. De fles met levende microfauna en meiofauna ei te verdelen over het aquarium, de schuilplaats en de decantering. Geschikt voor alle kleine en tere vissen in het aquarium, alsook voor zachte en harde koralen.

De microfauna wordt gemiddeld om de 3 maanden onderhouden.

Benoit Lo Cascio Schepper, oprichter van daphbio biologische producten