Al onze producten hebben een houdbaarheidsdatum (BBD), deze datum komt overeen met een mogelijk kwaliteitsverlies van het product, maar onze producten zijn tot twee maanden na de aangegeven datum houdbaar.

Let wel: Daphnia en Microfauna en meiofauna eieren moeten voor de datum worden geconsumeerd.

Een algemene opmerking over de bewaring van Daphbio-producten: al onze producten kunnen in de koelkast worden bewaard, behalve Bactofresh en Bactoreef.